Vandværket 'Kerte' har ikke åbent for måleraflæsning (aflæsningsperioden er slut).